TeamMetAmbitie Canvas

Oerlemans Consultancy – Workshops & Tools

Wil je zelfstandig met je team aan de slag om ambities te realiseren?
Dan biedt het TeamMetAmbitie Canvas houvast.
Met deze handige tool visualiseer je jullie doelen en bepaal je samen hoe je die gaat bereiken.

TeamMetAmbitie Canvas

Met het TeamMetAmbitie Canvas:

 • Worden jullie het eens over het teamdoel voor de komende periode;
 • Schetsen jullie een helder beeld van jullie belangrijkste doelgroep of klant;
 • Wordt voor iedereen duidelijk welke verantwoordelijkheden en rollen er zijn en wie waarin eigenaarschap kan nemen;
 • Geef je richting aan projecten, specifieke thema’s of pijlers waar jullie aan werken;
 • Worden jullie belangrijkste waarden als team concreet gemaakt in termen van gedrag: wat wordt van je verwacht in wat je doet en zegt naar elkaar, naar jullie klant of doelgroep?
 • Bepalen jullie samen de belangrijkste stappen en acties om het doel te realiseren

Het TeamMetAmbitie Canvas sluiten jullie af met een TeamCommitmentStatement.
Want op één lijn zitten en op elkaar kunnen bouwen & vertrouwen zijn de allerbelangrijkste voorwaarden voor een succesvol team.

TeamMetAmbitie wordt ingezet voor:

 • Teamontwikkeling
 • Start van nieuwe/hervormde teams
 • Teamvisie en doelen samen met het team vormgeven
 • Richting geven voor zelfsturende teams
 • Als vertrekpunt voor het verdelen van rollen en verantwoordelijkheden
 • Eerst stap naar effectiever samenwerken
p

Werkatelier TeamMetAmbitie Canvas

Het TeamMetAmbitie Canvas is onderdeel van het Werktatelier TeamMetAmbitie, het programma waarin je als team professionele begeleiding krijgt van Oerlemans Consultancy. In het Werkatelier TeamMetAmbitie werk je vanuit de KlantPoster en Teamposter toe naar het TeamMetAmbitie Canvas. Dit is een fijne methode als je scherp en concreet wilt krijgen hoe (de behoeften van) je klant én jouw team eruitzien.

Liever onder begeleiding aan de slag?

N

Kies jouw Canvas

Digitaal
Downloadbare TeamMetAmbitie Canvas & digitale instructie
€ 24,95 exclusief BTW

Papier
TeamMetAmbitie Canvas per post toegestuurd (A1 poster) & digitale instructie
€ 29,95 exclusief BTW & inclusief verzendkosten

Wil je meer dan één TeamMetAmbitie Canvas op papier?  Neem dan even contact op.

Jouw ambities

Bij succesvolle teams hebben teamleden inzicht in hun eigen ambities en wensen.
Wat zijn jouw persoonlijke ambities in relatie tot je werk?

De Ambitieballon geeft inzicht in je persoonlijk (werk)doelen en hoe je die kunt bereiken.