Over Dorianne

Mijn missie:

“Leiders en teams laten groeien en floreren in
leiderschapsgedrag & succesvolle teamsamenwerking.”

Leiderschap maakt het verschil in
een werkomgeving waar
professionals bevlogen en betrokken (samen)werken.

“Continue ontwikkelen staat in relatie tot groei, zoals ambities realiseren in relatie staat tot floreren.”
– Dorianne Oerlemans

Drijfveren

“In mijn werk in HR en consultancy zag ik dat goed leiderschap de motivatie en prestaties van professionals deed toenemen. Bij het geklaag over de niet betrokken medewerkers, kwam ik er achter dat dit vaak veroorzaakt werd door gedoe in het team of de organisatie. Stiekem herkenbaar, want ooit was ik de kritische werknemer, omdat ik gek werd van het gebrek aan visie en het ontbreken van een eenduidig organisatiedoel. Ik stond pas op om mijn missie te volgen, op het moment dat ikzelf als werknemer te maken kreeg met slecht leiderschap.”

Ervaring

“Als 16-jarige begon ik als verpleegkundige. Wat mij het meest fascineerde, was hoe zorgprofessionals samenwerken en hoe artsen leidinggeven. Ik ging werken op een HR afdeling en behaalde mijn bachelor HRM.”

Dorianne ontwikkelde opleidingen bij een commerciële opleidingsinstelling en werkte daar later als HR adviseur. Haar hart voor zorg bleef kloppen, zo werkte zij als HR adviseur en vervangend teamleider voor de GGZ.

“De laatste 6 jaar werkte ik voor een organisatieadviesbureau. Mijn focus lag op leiderschap, teamontwikkeling en strategisch HR. Daarnaast deed ik onderzoek naar leiderschap in kennisintensieve organisaties en bracht ik dit in de praktijk in de zakelijke dienstverlening.”

In de tussentijd behaalde Dorianne haar MBA. Zij studeerde af op het snijvlak van bedrijfskunde en organisatiepsychologie. Met haar roots in (strategisch) HR en de rode draad van het vrije beroep (zorg, onderwijs en zakelijke dienstverlening) in haar loopbaan, is het niet zo vreemd dat Oerlemans Consultancy gespecialiseerd is in kennisintensieve organisaties.

“De afgelopen jaren ontwikkelde ik een eigen signatuur. Zo bedacht en ontwikkelde ik LeiderschapInDialoog®.“

Werk

Dorianne is een veranderaar, vernieuwer en verbinder. Haar expertise en passie komen samen in leiderschap- en organisatieontwikkeling.  Zij werkt met flair, creativiteit en daadkracht, haar stijl is transparant en doortastend. Dorianne begeleidt continue ontwikkelen van mens en organisatie. Zij helpt ambities realiseren.

“Ik maak optimaal gebruik van de kracht van dialoog. Op constructieve wijze komt het onbesprokene boven tafel. Dat doe ik door interactie, want veranderen en ontwikkelen, dat doe je samen. De sleutel voor succes is, hoe je dat doet. In het hoe, daarin schuilt ons gedrag. Ik ben een coach en facilitator in het verankeren van gedragsontwikkeling, op individueel en collectief niveau. Zo help ik jou en jouw team of organisatie in het creëren en behouden van een leercultuur. Dit zijn complexe processen, met aardig wat dynamiek. Zoiets doe je niet op één dag, in een wereld die continue verandert. Daarom werk ik met programma’s die bestaan uit bouwstenen waarin we kunnen variëren.”

 

 

 

 

 

 

 

 

“Persoonlijke ontwikkeling is iets waar ik veel waarde aan hecht,
maar het mooiste wat je kunt worden is jezelf.
Deze denkwijze is een onderdeel van mijn stijl als coach en consultant.
Ik geloof dat een leven lang leren aan de basis staat voor effectief leiderschap, succesvolle teamsamenwerking en realiseren van ambities.”

 

Persoonlijk

“Werkzaam door heel Nederland en online, kenmerkt mij, mijn gemoedelijke zachte G. In mijn vrije tijd geniet ik van Brabants bos en heide. Samen met man, zoons en viervoeters. Ik krijg energie van (nieuwe) mensen om mij heen, goede gesprekken en een glas bruisend spraakwater vol ideeën. Houd ik stiekem (ssst) van de stilte, met een boek in een hoek.”

Mijn kernwaarden

Ik werk vanuit een eigen identiteit. Mijn vier kernwaarden ervaar je in de manier waarop ik met jou, met jouw team of organisatie communiceer en samenwerk.

Creatief

Complexe vraagstukken vragen om een andere, niet-doorsnee aanpak. Ik werk vanuit een vernieuwende mindset. Adviezen, ontwikkeltrajecten en interventies worden vanuit groot analytisch en creatief denkvermogen vormgegeven. Het basisprincipe hierin is altijd: functioneel en doelgericht.

Transparant

Mijn adviesstijl is oprecht, haarscherp en ondubbelzinnig. Ik maak constructieve en destructieve (gedrags)patronen zichtbaar. Mijn aanpak brengt zelfinzicht en bewustzijn. Mensen en organisaties komen in beweging. Hoe doe ik dat? Mijn methoden zijn goed georganiseerd, ik werk overzichtelijk en gebruik begrijpelijke taal en communiceer eenduidig en direct.

Verbindend

Ik geloof dat je alleen vanuit een gemeenschappelijke basis prestaties kan verbeteren. Alleen dan kan je ‘nieuw’ gedrag verankeren. Ik breng mensen in dialoog. Een manier om inzicht te krijgen in de verwachtingen en elkaar. Samen ontwikkelen is alleen mogelijk als iedereen zich verbonden en eigenaar voelt. Dit de basis voor verantwoordelijk gedrag.

Daadkrachtig

Ik geloof dat doelen, ambities of dromen werkelijkheid worden als je niet wacht, maar gewoon begint. Stap voor stap. Durf fouten te maken, leer er van. Blijf wendbaar en neem de tijd voor tussentijdse reflectie. Juist daarom is mijn aanpak wat meer iteratief van aard. Vele kleine resultaten zorgen samen voor de juiste ‘flow’. Ze leiden tot een verandering waar iedereen onderdeel van wil zijn.

Wil jij de kernwaarden van jouw organisatie ontdekken, ontwikkelen en uitdragen?
Ga dan aan de slag met het Werkatelier Kernwaarden.