Organisatieontwikkeling

Organisatieontwikkeling met Oerlemans Consultancy betekent met plezier en resultaat werken aan je organisatie en de juiste dingen doen in je organisatie. De groei realiseren die je voor ogen hebt. Op een manier die aansluit op de fase van je organisatie, op jou als ondernemer en jullie samen als MT.

Voor ondernemers, directie, MT’s die:

 • Ambities willen realiseren
 • Een duurzame basis voor een succesvolle organisatie willen leggen
 • Een goede basis hebben & nu verder willen professionaliseren
 • Het belang inzien van continue ontwikkelen in deze steeds veranderende wereld
 • Meer uit de samenwerking van MT en personeel willen halen
 • Optimale betrokkenheid van personeel wensen
 • Prestaties van teams en individuele medewerkers verbeteren, door te sturen op gedrag

Het Programma

1. Ontmoetingsessie

Lees over het resultaat

Het vraagstuk concreet.

Verwachtingen & afspraken over de werkwijze zijn gemanaged.

Iedereen is eigenaar en voelt de verantwoordelijkheid.

2. Werkatelier Collectieve Ambitie

Lees over het resultaat

Inzicht in de klant, ontwikkeling & de omgeving van je organisatie

Heldere formulering van visie en missie

Concrete doelstelling

De belangrijkste stappen om het doel te bereiken op papier

3. Werkatelier Kernwaarden

Lees over het resultaat

Eigen identiteit & signatuur vertaalt naar kernwaarden

Gewenste cultuur beschreven in expliciet gedrag

Het gedrag waarmee je de collectieve ambitie bereikt & je klant meer dan tevreden maakt.

4. Werkatelier Managementstructuur

Lees over het resultaat

Overzichtelijke (her)inrichting van de MT-structuur

Duidelijke rollen binnen het MT

Verdeling van verantwoordelijkheden & taken

Persoonlijk Amibiteplan per MT-lid gekoppeld aan de organisatiedoelen

5. Werkatelier Organisatie Organiseren

Lees over het resultaat

Het werkproces in beeld gekoppeld aan de visie & organisatiedoelen

Verdeling in duidelijke werkgebieden, afdelingen & teams

Heldere indeling in functies & rollen

6. Strategisch HR

Lees over het resultaat

Inzicht in de huidige personeelscapaciteit (kennis, ervaring, gedrag, groeipotentieel en -bereidheid)

Inzicht in de gewenste personeelscapaciteit gekoppeld aan stap 2 t/m 5

Kansen & Knelpunten overzicht

Strategische HR (jaar)plan met acties en realistische stappen

Template Medewerker Ambitie & Ontwikkelplan

Welke winst bereik je?

 • Duidelijke koers voor je organisatie, voor jou & je medewerkers.
 • Een eigen identiteit & signatuur waar je klanten blij van worden.
 • Helder welk gedrag je van je medewerkers en van (team)leiders verwacht.
 • Zonder drempel en met concrete taal het gedrag van je medewerkers bespreekbaar maken en positief beïnvloeden.
 • Met plezier & succes samenwerken als ondernemers/managers, door een overzichtelijke en werkbare MT-structuur.
 • Een gewoon lekker lopend werkproces, door een verdeling van taken en verantwoordelijkheden die bijdraagt aan de koers van je organisatie. 
 • Geen gedoe en terugkerende vragen over functies, door goed georganiseerde functie-indeling.
 • Iedereen weet wat van hem/haar verwacht wordt en wat hij/zij mag verwachten.
 • Inzicht in de capaciteiten van je personeel.
 • Een plan met acties om je medewerkers te laten groeien en/of  (beter) aan te laten sluiten op je wat je organisatie in de toekomst nodig heeft.
 • Een tool om de dialoog met je medewerkers aan te gaan om hen te laten groeien en daarmee het succes van je organisatie te vergroten.

Aanbod

Krijg tot 80% van dit programma
vergoed met de SLIM-subsidie

Door met de SLIM subsidie aan de slag te gaan met Organisatieontwikkeling In Dialoog, werk je aan de strategische planning van je organisatie & je personeel.

Waarom?

Verandering op de arbeidsmarkt gaan snel en hebben invloed op:
→ de benodigde kennis, vaardigheden, organisatiestructuur & -cultuur van je organisatie
→ de loopbaan van je medewerkers: Welke ambities en mogelijkheden hebben medewerkers en hoe geef je hier leiding aan?

Zo kan jij als ondernemer, als manager toekomstgericht werken aan je organisatie en leren & ontwikkelen van medewerkers stimuleren en optimaal benutten!

Ben er snel bij! Aanvragen kan van 1 tot en met 31 maart 2022

Klik hier voor meer informatie over de SLIM subsidie.

Wil je meer weten over de tools en methodiek achter Organisatieontwikkeling In Dialoog?

Download dan het e-book OrganisatieontwikkelingInDialoog.

In dit e-book:

 • krijg je inzicht hoe je vanuit het OLT-model organisatieontwikkeling vorm kan geven;
 • met welke 5 bouwstenen je het fundament van jouw organisatie of team op orde krijgt en de basis in balans is;
 • wordt uitgelegd waar je begint en hoe de OOLLO-fasen hierbij helpen.