Een visie op leiderschap- & teamontwikkeling

De wereld is continue in verandering en beweging, maatschappelijke en technologische ontwikkelingen volgen zich steeds sneller op en zijn van toenemende complexiteit. Veranderen is vandaag de dag een constant gegeven. Problemen en vragen volgen elkaar op, lopen door elkaar heen, zijn niet meer los van elkaar te zien. Organisaties hebben steeds meer te maken vraagstukken en problemen die ambigue en complex zijn.

Effectief leiderschap(gedrag) is key

In het oplossen van complexe vraagstukken vormen leiders een sleutelpositie.

Van hen wordt verwacht dat zij een voorbeeld zijn voor alle medewerkers ten aanzien van het uitdragen van missie, kernwaarden en dienstverleningsconcepten en/of producten van de organisatie. Deze leiders, ondernemers, directies, managers hebben de taak om samen met het managementteam en het personeel als individuen en in teams de doelstellingen van de organisaties te realiseren en complexe vraagstukken op te lossen.

Richt je organisatie professioneel in

Dit betekent dat het van belang is dat men in organisaties zich bewust is van de juiste inrichting en uitvoering van rollen. De posities als individu, in verhouding tot en met elkaar. Iedereen is verantwoordelijk voor het realiseren en verbeteren van prestaties.
Professionals hebben een grote mate van regie en verantwoordelijkheid in het verbeteren en realiseren van persoonlijke prestaties. Hoe manage je als professional, als leider, als team deze performance?

Ambities realiseren vanuit cultuur & gedrag

De cultuur in een organisatie en het gedrag van alle mensen binnen deze organisatie, zijn dè succesfactoren om organisatie- en teamdoelstellingen te bereiken. Om ambities te realiseren.

Leiderschapsgedrag en succesvolle managementteam samenwerking is hierin de kern die succesvolle aanpak van complexe vraagstukken en het realiseren van ambities en doelstellingen mogelijk maakt. Complexe vraagstukken oplossen, veranderen en vernieuwen, dat doe je samen.

“Ik help leiders & teams ambities realiseren en begeleid continue ontwikkelen.

Werken vanuit een missie

Het is mijn missie: “Leiders en teams laten groeien en floreren in (persoonlijk) leiderschapsgedrag en succesvolle (management)teamsamenwerking.”
Hier word ik blij van, hier ben ik goed in. Maar vooral, dit is waar de wereld van organisaties om vraagt!

Waarom? Omdat ik geloof dat effectief leiderschapsgedrag en succesvolle samenwerking in (management)teams de succesfactoren zijn om organisatieambities te realiseren. Ook geloof ik dat het de leiders in een organisatie zijn die het verschil maken in een ‘happy place to work’ en een organisatiecultuur waarin mensen bevlogen en betrokken werken.

Hoe bereik je duurzaam resultaat als leider of als team?

In mijn werk doe ik dat door interactieve samenwerking, door co-creatie. Ik maak optimaal gebruik van de kracht van dialoog in iteratieve programma’s. Jouw gedrag en dat van anderen, ons gedrag, is de sleutel naar succes. Ik begeleid als facilitator in het verankeren van individuele en collectieve gedragsontwikkeling. Ik help bij het creëren en behouden van een leercultuur.

Ben je leidinggevende en wil je meer weten over leiderschapsontwikkeling of succesvol samenwerkende managementteams of ben jij consultant, facilitator of trainer en begeleidt jij deze leiders? Dan is LeiderschapInDialoog® voor jou interessant.
Meer weten over hoe je teamontwikkeling aanpakt door het inzetten van werkateliers? Kijk dan eens verder op mijn site of neem met mij contact op.

 

Dorianne Oerlemans is consultant en interim adviseur leiderschap-, team- & organisatieontwikkeling. Zij is een veranderaar, vernieuwer en verbinder. Haar missie is; Leiders en teams laten groeien en floreren in (persoonlijk) leiderschapsgedrag en succesvolle teamsamenwerking. Zij werkt met flair, creativiteit en daadkracht, haar stijl is transparant en doortastend.
Dorianne is bedenker en maker van het kaartspel LeiderschapInDialoog®. Wil je hier meer over weten? Of wil je dit kaartspel met jouw managementteam spelen? Of wil jij eens van gedachten wisselen over jouw leiderschaps- of teamvraagstuk? Neem dan gerust vrijblijvend contact op
.

Copyright © 2020 Oerlemans Consultancy | Dorianne Oerlemans