Teamontwikkeling geeft richting aan zelfsturing

Teamontwikkeling geeft richting aan zelfsturing

Teamontwikkeling geeft richting aan zelfsturing

Interview over Werkatelier TeamMetAmbitie met Marijke van den Berg, HR (Beleid)Adviseur LMC Voortgezet Onderwijs

Marijke volgde samen met haar HR team online & op locatie Werkatelier TeamMetAmbitie, als onderdeel van een teamontwikkeltraject waarin  verbinding & vertrouwen, zelfsturing, groei & realisatie van ambities centraal stonden.

Het HR team van LMC Onderwijs bestaat uit hoogopgeleide, gedreven en enthousiaste professionals met hart voor de organisatie. ‘Persoonlijk’ is een kernwoord van het HR team.
De keerzijde van ‘persoonlijk’ is dat zij zich geen eenheid voelden. Daardoor niet zo zichtbaar voor de organisatie wat HR precies bijdraagt. Dat riep vragen op die aanleiding waren om te starten met teamontwikkeling; Waar zijn wij eigenlijk van? Hoe gaan wij aan onszelf, ons team leidinggeven?

Zelfsturing vraagt om (persoonlijk) leiderschap

Het HR team is zelfsturend. Zo nu en dan is er overleg met het bestuur en MT. Die autonomie voelt bevrijdend, geeft vertrouwen en mogelijkheden. Tegelijkertijd maakt het dat sommige dingen niet van de grond komen. Marijke; “Onderwerpen komen steeds weer terug op de agenda. In stilte staart het team elkaar aan als er een beslissing genomen moet worden. “ Hakt altijd weer dezelfde ietwat ongeduldige collega de knoop door. Soms met de botte bijl.
De onderlinge verhoudingen en dynamiek zijn soms knap lastig in een zelfsturend team. Marijke; “In de onderstroom daar gebeurt het.”

Hulp vragen is een teken van persoonlijk leiderschap.

Marijke; “We hebben Dorianne gevraagd ons te helpen elkaar te vinden. Het wederzijds vertrouwen te laten groeien. We willen graag meer ieders kwaliteiten te benutten. Zo hopen we als HR-afdeling meer zichtbaar zijn en een gedegen werkwijze voor de komende jaren weg te zetten.”

Ieder teamlid heeft een eigen plek

Werkatelier TeamMetAmbitie was hier onderdeel van een groter teamontwikkeltraject, dat zowel online als op locatie plaatsvond. Vertrouwen, communicatie, conflict en verbinding waren de thema’s waarmee het team gestart is.

Marijke; “Met Werkatelier TeamMetAmbitie heeft Dorianne ons geholpen structuur en orde aan te brengen. Het werd duidelijk wie welke plek had in het team. Welke verantwoordelijkheden daarbij hoorden en welke bevoegdheden ieder teamlid hiervoor nodig had.”

De TeamMetAmbitie Canvas was onderdeel van een dialoogsessie, waar de eindverantwoordelijke bestuurder van de organisatie bij aansloot. Op deze manier zette het team het realiseren van bevoegdheden en randvoorwaarden in gang.

Teamontwikkeling is ontdekken

Marijke; “We bespraken en verhelderden alle persoonlijke verwachtingen van het samenwerken in ons team. Op voorhand dachten we dat wel van elkaar te weten. Tijdens deze sessie kwamen we tot een hoop nieuwe inzichten. We zijn de diepte ingedoken. Dat was best wel spannend, uit je comfort zone en toch binnen veilige kaders. Het gaf inzicht in jezelf en elkaar; Wie ben je, wat breng je mee en welke dingen in je werk of leven hebben gemaakt dat je een bepaalde plek in team inneemt?
Dit gaf meer begrip voor ieders manier van werken.”

“De onderlinge relatie en verbinding is door Werkatelier TeamMetAmbitie gegroeid.”

Teamontwikkeling is ontplooien

Marijke; “Wat ik prettig vindt aan Dorianne als teamcoach is dat zij ontzettend goed kan luisteren en verhelderende vragen stelt. Ze durft ook de vinger op de zere plek te leggen.”

Het team; “Waar we eerst iets dachten of vonden en stil hielden, spreken wij ons nu wel uit. We zijn in staat om meer oordeelvrij naar de ander te kijken en te luisteren. Het TeamMetAmbitie Canvas houdt ons hierin scherp.”

Marijke; “Voor mij is het heel duidelijk geworden wat ik nodig heb om goed in een team te functioneren. Ik ben gestart met coaching en scholing. Zo werk ik aan thema’s waarin ik als HR (Beleid) Adviseur en teamlid wil groeien. Ik heb nu meer het gevoel dat ik onderdeel ben van het team. Dat ik kan zijn wie ik ben en mijn expertise te volste kan benutten.

Werkatelier TeamMetAmbitie eens uitproberen?
Doe dan mee met één van de Mini-Werkateliers (online).

Of wil je eerst weten wat het Werkatelier TeamMetAmbitie precies inhoudt? Klik dan hier voor meer info.

“Er is meer ruimte gekomen voor het zien en inzetten van ieders kwaliteiten.”

Resultaat: TeamMetAmbitie Canvas als jaarplan

Marijke; “Een meerwaarde voor mij zijn de visuele tools die Dorianne in Werkatelier TeamMetAmbitie gebruikt. Het zijn ‘praatplaten’. De drempel is lager, het haalt de angel uit lastige onderwerpen.”

Het team; “TeamMetAmbitie Canvas hangt in onze teamkamer. Het HR-plan voor de komende 2 jaar. Zelfs onze HR-projecten gaan we volgens de methodiek van TeamMetAmbitie verder. Inzoomen op de klant, helder doel en focus, bepalen we belangrijkste stappen, benoemen we wie verantwoordelijk is enzovoort.”

Wist je, dat op onze site de TeamMetAmbitie Canvas kan downloaden of per post kan laten bezorgen? Klik hier als je graag zonder teamcoach aan de slag wilt gaan met deze tool.

Goed voorbeeld doet volgen

Marijke; “De taal die wij in ons team spreken is resultaatgerichter geworden. Met meer aandacht voor het proces en de onderlinge verhoudingen. Hiermee willen wij een voorbeeld zijn voor alle andere teams in onze organisatie.”

Werkatelier TeamMetAmbitie als onderdeel van een compleet teamontwikkeltraject op maat heeft ons zelfsturende team geholpen om tot een professioneel HR plan te komen. Een plan en aanpak waar overeenstemming over is. Dorianne als teamcoach en facilitator helpt je met haar transparante en resultaatgerichte stijl verder. Ze heeft oog voor de dynamiek in de groep. Doorziet de onderstroom en durft de moeilijke zaken te benoemen.

Marijke van den Berg

HR (Beleid)Adviseur, LMC Voortgezet Onderwijs

Dorianne Oerlemans is consultant en interim adviseur leiderschap-, team- & organisatieontwikkeling. Zij is een veranderaar, vernieuwer en verbinder. Haar missie is; Leiders en teams laten groeien en floreren in (persoonlijk) leiderschapsgedrag en succesvolle teamsamenwerking. Zij werkt met flair, creativiteit en daadkracht, haar stijl is transparant en doortastend.
Dorianne is bedenker en maker van het kaartspel LeiderschapInDialoog®. Wil je hier meer over weten? Of wil je dit kaartspel met jouw managementteam spelen? Of wil jij eens van gedachten wisselen over jouw leiderschaps- of teamvraagstuk? Neem dan gerust vrijblijvend contact op
.

Copyright © Oerlemans Consultancy | Dorianne Oerlemans

Geen zaaltjes leed, online je team ontwikkelen

Geen zaaltjes leed, online je team ontwikkelen

Geen zaaltjes leed, online je team ontwikkelen

Interview over Werkatelier TeamMetAmbitie met Erik ten Hove, regiomanager bij Samen Veilig Midden-Nederland.

Erik deed samen met twee van zijn teams mee aan de online variant van Werkatelier TeamMetAmbitie. Door de professionele begeleiding van Oerlemans Consultancy kon Erik volledig participeren, in plaats van leiden, sturen & faciliteren als manager. Zijn teams konden zo meer eigenaarschap nemen.

“Op LinkedIn kwam ik een bericht van Oerlemans Consultancy tegen over het Werkatelier TeamMetAmbitie. Dat sprak mij direct aan. Sinds covid zijn wij gedwongen online en hybride gaan werken. Ik zocht een online manier om tot meer verbinding in de teams te komen. Online teamontwikkeling wat bijdraagt aan; duidelijkheid, richting en visie. Een manier om ieders kwaliteiten te leren kennen en benutten.”

Basis voor de toekomst

Het Werkatelier TeamMetAmbitie is een basis voor de toekomst van de teams. Erik; “Met de TeamMetAmbitie Canvas heeft het team richting, houvast en een praatstuk voor verdere ontwikkeling. Zij ervaren meer verbinding met elkaar door de sessies. Eerst werd er vooral naar binnen gekeken. Nu ook meer naar buiten.”

“Terug naar de bedoeling, naar onze cliënten en alle betrokkenen en de omgeving daarom heen.”

Leiderschap in teams

De online werkvorm van Werkatelier TeamMetAmbitie sloot aan bij de verwachtingen. De hulp van Oerlemans Consultancy werd ingeroepen voor het team. Leiderschap is essentieel voor succesvol samenwerken in teams. Erik; “Ondanks dat ik in mijn rol als manager redelijk op afstand sta en mijn teams zelfsturend werken, benadrukte Dorianne Oerlemans (teamcoach) het belang van mijn deelname. Ik ben tenslotte ook onderdeel van het geheel, de dynamiek en het systeem. Het was een goede keuze om aan te sluiten.”

De juiste teamcoach vinden

Erik; “Dorianne en ik hebben allebei een MBA opleiding aan Business School Nederland gevolgd. Ik heb haar leren kennen tijdens een studiereis naar China, die onze beide groepen gelijktijdig maakten. Je leert elkaar als MBA-student kennen. Je vormt je een beeld bij iemand en zijn of haar werk, zonder dat in de praktijk ervaren te hebben. Door de samenwerking met Dorianne heb ik een andere kant gezien. Ze is een hele ervaren, kundige teamcoach.” De teams; “Dorianne is toegankelijk en heeft een gestructureerde aanpak. De manier waarop zij luistert en vragenstelt en dat afwisselt met doortastend handelen heeft ons geholpen.”. Erik vult aan; “Het is niet alleen het Werkatelier, we werden gefaciliteerd in een echt dialoog.”

“Eerder onbesproken zaken kwamen boven water. Ook als er een gespannen sfeer hing of mogelijk conflict op de loer lag, werden we begeleid constructief in dialoog te gaan.”

Hoe werkt een gestructureerde methode voor teamontwikkeling?

Erik; “Deze manier van teamcoaching  overtrof mijn verwachtingen. Ik heb gemerkt dat de trainer of teamcoach een groot verschil kan maken. Waar ik in het verleden ervaring heb gehad met trainers en teamcoaches die ook strak het programma blijven volgen of rigide vasthouden aan de vooraf bepaalde structuur, vond ik het heel prettig dat Dorianne gelooft in de werkvormen van Werkatelier TeamMetAmbitie en toch flexibel is.”

Hoe was dat voor het team? “Dorianne kon meebewegen met de behoeften teamleden, de groep als geheel en ook met Erik, onze regiomanager. We waren niet altijd even makkelijk, toch bleef zij geduldig.”

“Doordat Dorianne improviseerde als het nodig was, kon je merken dat Dorianne diverse kennis en tools in haar rugzak heeft.”

Werkatelier TeamMetAmbitie eens uitproberen?
Doe dan mee met één van de Mini-Werkateliers (online).

Of wil je eerst weten wat het Werkatelier TeamMetAmbitie precies inhoudt? Klik dan hier voor meer info.

Geen zaaltjes leed, online teamontwikkeling werkt prima!

Stiekem vond het team het beste fijn om niet weer in een vergaderzaal, trainingsruimte of ergens op de hei te zitten. “Vanuit je eigen woonkamer, achter je scherm, dan durf je net wat meer.” We werkten in korte dagdelen online. “Toch konden we allemaal door MS Teams en Miro optimaal meedoen en faciliteerde Dorianne ons in samenwerken en verbinden.”
“Ik vond het wel prettig, ik kon die dag ook nog werk voor mijn cliënten doen. Normaal ben je een dag op training en stapelt je werk alleen maar op, dat was nu niet het geval.”

Resultaat Werkatelier TeamMetAmbitie

Teamleden zijn in beweging gekomen. Er is meer verbinding en saamhorigheid is ontstaan.
Erik; “Het werd mogelijk gemaakt volledig te participeren en in mijn rol van regiomanager te blijven.”

Het TeamMetAmbitie Canvas is onderdeel van het kwartaaloverleg. Er wordt gereflecteerd, bijgeschaafd en stappen vooruit gezet. Erik; “Ik sluit aan, ben onderdeel, zonder dat ik als manager aan een kar moet gaan sleuren en trekken. Ik maak de bestemming helder en het team bepaalt de beweging en de weg.”

Binnen Samen Veilig Midden Nederland zijn nog 4 andere teams het Werkatelier TeamMetAmbitie gaan volgen. Een aantal als onderdeel van een grote teamontwikkeltraject, begeleidt door Oerlemans Consultancy.

Teams, leidinggevenden, managers die worstelen met zelfsturing, het bepalen van richting, het (terug)vinden van de onderlinge verbinding en betrokkenheid, of teams die juist meer van binnen naar buiten moeten kijken of andersom, kan ik zeker Werkatelier TeamMetAmbitie onder begeleiding van Dorianne Oerlemans van Oerlemans Consultancy aanraden.

Erik ten Hove

Regiomanager, Samen Veilig Midden-Nederland

Dorianne Oerlemans is consultant en interim adviseur leiderschap-, team- & organisatieontwikkeling. Zij is een veranderaar, vernieuwer en verbinder. Haar missie is; Leiders en teams laten groeien en floreren in (persoonlijk) leiderschapsgedrag en succesvolle teamsamenwerking. Zij werkt met flair, creativiteit en daadkracht, haar stijl is transparant en doortastend.
Dorianne is bedenker en maker van het kaartspel LeiderschapInDialoog®. Wil je hier meer over weten? Of wil je dit kaartspel met jouw managementteam spelen? Of wil jij eens van gedachten wisselen over jouw leiderschaps- of teamvraagstuk? Neem dan gerust vrijblijvend contact op
.

Copyright © Oerlemans Consultancy | Dorianne Oerlemans

Werken en leidinggeven op afstand

Werken en leidinggeven op afstand

Werken en leidinggeven op afstand

Hoe blijf je in verbinding en houd je medewerkers betrokken?

Succesvol leidinggeven op afstand vraagt om vertrouwen. Het vertrouwen dat de ander met verantwoordelijkheid zijn werk doet. Weten dat iedereen in het team gecommitteerd is aan het team- en/of organisatiedoel. Elkaar kunnen vinden: hulp vragen en hulp aanbieden. Met resultaat werken op afstand dat doet het team zelf. Jij als leidinggevende bent daarin het voorbeeld. Leidinggeven op afstand betekent medewerkers helpen leidinggeven aan zichzelf. Persoonlijk leiderschap wordt dat genoemd.

Succesvol werken en leidinggeven op afstand, begint met psychologische regie

Volgens Whetten, Caremon en Woods (1994) bestaat psychologische regie uit vijf elementen. Zijn deze vijf elementen op orde, dan ben je instaat tot persoonlijk leiderschap. Nu we op afstand werken en veel thuiswerken, werken we veel alleen. Dus is het nog belangrijker om goed leiding te kunnen geven aan jezelf. Is er voldoende psychologische regie, dan kan je effectief leidinggeven aan jezelf en je eigen werk. Als leidinggevende is het jouw taak om medewerkers te helpen deze vijf elementen op orde en in balans te hebben. Hoe is het eigenlijk voor jezelf met deze vijf elementen gesteld?

Autonomie
De ruimte en vrijheid die je krijgt om jouw werk uit te voeren.

Competentie/Bekwaamheid
De mate waarin je in staat bent en het gevoel hebt dat je in staat bent om met de benodigde kennis en vaardigheden vereiste werkzaamheden uit te voeren.

Impact
De mate waarin jij invloed hebt op de uitkomst.

Betekenis
De toegevoegde waarde van jouw loopbaan en jouw persoonlijke interesse in het werk.

Vertrouwen
Vertrouwen hebben in en geven aan anderen. Vertrouwen van anderen krijgen, door eerlijk behandeld te worden.

Uit diverse onderzoeken blijkt dat medewerkers die voldoende psychologische regie krijgen en ervaren, verantwoordelijker handelen, betere prestaties leveren, succesvoller samenwerken en meer betrokken zijn bij de organisatie.

Hoe groter de psychologische regie, hoe groter de betrokkenheid van medewerkers

Die betrokkenheid wordt ook employee engagement genoemd. Employee engagement zegt iets over de mate van betrokkenheid en bevlogenheid. De emotionele verbintenis die een medewerker met de organisatie heeft. Dit heeft een grote impact voor de organisatie op het behalen van de doelstellingen.

Met psychologische regie is ‘employee engagement’ te beïnvloeden. En andersom, want hoe meer betrokken medewerkers zijn, hoe meer regie zij zelf zullen nemen. Deze medewerkers staan er voor open en zijn in staat te groeien in persoonlijk leiderschap en succesvol samenwerken.

Weet jij hoe betrokken jouw medewerkers zijn?

Toen je elkaar nog dagelijks bij het koffieaparaat sprak, had je hier vast wel enig gevoel bij. Ook met het werken op afstand is het noodzakelijk te weten hoe betrokken medewerkers zijn. Want als je weet waarin en waarom jouw medewerkers wel of niet betrokken zijn, weet jij wat aandacht vraagt voor verandering of ontwikkeling. Of waar je gewoon van af moet blijven, dat wat je mag koesteren. Wil je beter richting geven aan de manier waarop jij leidinggeeft op afstand. Zorg dan dat je inzicht hebt in medewerkerbetrokkenheid op de pijler management & leiderschap. Het geeft inzicht waar en hoe je prestaties van jezelf en anderen kunt verbeteren.

Thomas Engage is een tool die de medewerkerbetrokkenheid van jouw organisatie in kaart brengt. Het krachtige is, dat de (persoonlijk) leiderschap en de vijf elementen van psychologische regie onderdeel zijn van deze tool.

Help medewerkers leidinggeven aan zichzelf

Als bijna iedereen op afstand werkt, vraagt dat om medewerkers die optimaal in staat zijn leiding te geven aan zichzelf. Wil jij jouw medewerkers hierin helpen? Heb dan deze drie dingen op orde:

1. Weet hoe betrokken de ander is
Niet omdat je het denktt te weten of vermoedens hebt, maar omdat je het kan onderbouwen. Wil je geen volledig onderzoek doen? Plaats de medewerker in het kwandrant hiernaast. Laat de medewerker zichzelf ook in het kwadrant plaatsen. Ga daarover met elkaar in dialoog.

2. Weet welke mate van psychologische regie jouw medewerkers ervaren
Plan deze week 1-op-1 meetings met je medewerkers. Ga lunch-wandelen op afstand. Neem je telefoon mee, doe je oordopjes in en bel elkaar. Stel vragen rondom de vijf elementen van psychologische regie. Ga in dialoog; ‘Hoeveel autonomie ervaar jij momenteel in je werk?’.

3. Geef effectief en met balans leiding aan jezelf
Houd je persoonlijk leiderschap op peil en ben een inspirerende leider.

Effectief leidinggeven aan anderen begint met leidinggeven aan jezelf

→ Ben jij een voorbeeld voor jouw team?
→ Heb jij grip op & balans in je dagelijkse werkzaamheden en leidinggeven aan anderen? 
→ Werk je met focus aan eenduidige doelen? Door bijvoorbeeld een plan te maken en dit op te delen in hapbare brokken met behulp van een dagplanning?
→ Bewaak jij de effectiviteit van je contact met anderen? Bijvoorbeeld door voorzitterschap tijdens online sessies?
→ Besteed je aandacht aan de mens achter de medewerker? Dus werken vanuit echte aandacht; een vraag stellen in plaats van een verzoek doen, luisteren in plaats van zenden.

Op deze manier vind en onderhoud je verbinding met anderen. Wil je hierin slagen, zorg dan eerst dat je verbonden bent met jezelf.

“Verbinding met alles om je heen, begint met verbinding met jezelf.”

LeiderschapInDialoog biedt met de online cursus persoonlijke leiderschapsontwikkeling een laagdrempelige, praktische manier om in 30 dagen te groeien en te floreren in persoonlijk leiderschap. Je bereikt hiermee het volgende niveau in het leidinggeven aan je eigen werk en leven. Resultaten;
→ Meer balans en grip op je dagelijkse werkzaamheden en leidinggeven aan anderen.
→ Doelen realiseren.
→ Groter zelfvertrouwen.
→ Positievere mindset.
→ Een voorbeeld zijn voor anderen, inspirerend leidinggeven. Ook op afstand!

De 6 bouwstenen voor werken op afstand aan resultaat

Werken op afstand èn resultaat boeken, zorg dan dat alle zes bouwstenen voldoende op orde zijn en in de juiste balans met elkaar.

 1. Begin met een duidelijk doel en een richting. Neem anderen hierin mee. Committeer je gezamelijk, scherp aan daar waar nodig en houd samen focus.
 2. Betrokken & tevreden medewerkers
 3. Geef medewerkers voldoende psychologische regie
 4. Laat leiderschap dienend zijn aan persoonlijk leiderschap. Leer iedere medewerker leiding te geven aan zichzelf.
 5. Zorg voor de basis van veiligheid en vertrouwen. Weet elkaar te vinden in hulp vragen en hulp aanbieden. Ga de dialoog met elkaar. Alleen dan kan je succesvol samenwerken.
 6. Pas je gedrag als leider aan naar waar de context en medewerker(s) om vragen.

Deze bouwstenen zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden en beïnvloeden elkaar. Heb je deze zes bouwstenen op orde dan zal je succesvol werken op afstand en organisatie- en/of teamdoelen realiseren.

In dit artikel heb je meer inzicht gekregen in de bouwstenen; psychologische regie, employee engagement en persoonlijk leiderschap.

→ Wil je de medewerkerbetrokkenheid meten in jouw organisatie en actief aan de slag met de uitkomsten? Lees hier meer over Engage van Thomas International.

→ Wil jij groeien en floreren in jouw persoonlijk leiderschap of gun jij dit iemand anders? Lees hier meer over de Online Cursus Persoonlijke Leiderschapsontwikkeling van LeiderschapInDialoog®

Dorianne Oerlemans is consultant en interim adviseur leiderschap-, team- & organisatieontwikkeling. Zij is een veranderaar, vernieuwer en verbinder. Haar missie is; Leiders en teams laten groeien en floreren in (persoonlijk) leiderschapsgedrag en succesvolle teamsamenwerking. Zij werkt met flair, creativiteit en daadkracht, haar stijl is transparant en doortastend.
Dorianne is bedenker en maker van het kaartspel LeiderschapInDialoog®. Wil je hier meer over weten? Of wil je dit kaartspel met jouw managementteam spelen? Of wil jij eens van gedachten wisselen over jouw leiderschaps- of teamvraagstuk? Neem dan gerust vrijblijvend contact op
.

Copyright © 2020 Oerlemans Consultancy | Dorianne Oerlemans

Waarom is persoonlijk leiderschap belangrijk voor leiders?

Waarom is persoonlijk leiderschap belangrijk voor leiders?

Waarom is persoonlijk leiderschap belangrijk voor leiders?

Persoonlijk leiderschap is grip hebben op jouw werk en leven. Het is regie nemen, richting geven. Ben jij op dit moment ook het doel en de richting voor 2021 aan het bepalen? Dan ben je slechts 1 obstakel verwijderd om die doelen het komend jaar te gaan realiseren!

Dat is hoe je leiding geeft aan jezelf. Pas als je weet welke koers jij wilt varen; in je onderneming, in je team, in jouw werk, je koers voor jezelf als mens, in leven of in je gezin, kan je ook richting geven aan anderen.
Je denkt dus eens diep na over wat je in 2021 wilt bereiken en welke koers je wilt varen. Wellicht heb je daar al snel een antwoord op. De vraag die dan vaak krijg is; ‘Hoe dan, hoe ga ik dat doen?’.

De kracht van het waarom

Simon Sinek vertelt ontzettend inspirerend over de ‘golden circle’; why, how, what. Daar zegt hij iets essentieels. Want het belangrijkste in persoonlijk leiderschap is, waarom jij dat wilt. Daarvoor zal je een stapje dieper moeten gaan. Niet voor niets had mijn onderzoek naar effectief leiderschapsgedrag de titel: ‘Gedrag veranderen, varen in de onderstroom.’.

Leiding geven aan jezelf begint dus met het bepalen van jouw koers, je doel. Wat veel belangrijker is, is dat je anderen kunt vertellen waarom je dit wilt. In mijn werk merk ik dat dit verwoorden en uitleggen nog al eens wat ‘Uhhh’s’ en diepe zuchten oplevert.

Grip op (persoonlijk) leiderschap

Meer evenwicht in je dagelijkse werkzaamheden. Gewoon minder in beslag genomen worden door de tijd en energie die het leiding geven vraagt.
Sinds dinsdag zijn we weer met z’n allen thuis aan de keukentafel aan het werk. Stress krijg je van die lockdown. Hoe moet je jouw werk combineren met iedereen in huis? Hoe houd je zicht op wat iedereen in je team doet als je op afstand werkt?

Wat ik in deze situaties zie gebeuren is, dat we geneigd zijn meer en soms hardere afspraken te maken, harder te werken en proberen de boel te controleren. Alles om geen grip te verliezen.

Van sturing naar verbinding

Als ondernemer, manager, teamleider, misschien ben jij wel de informele leider in jullie zelfsturende team, ben je doorgaans rationeel bezig. Logisch, want het draait in onze maatschappij om ratio en prestaties. Zo zit ons onderwijs in elkaar en het is de manier waarop wij werken. Werken vanuit regels, richtlijnen, procedures, sturen op resultaat en in gesprek gaan over KPI’s. Daarmee raken we op een zekere afstand met de verbinding met onszelf. Juist daar ligt het antwoord op de waarom-vraag.

Als je dus vaart op deze rationele manier van doen, op je kennis en ervaring, op dat wat je al weet. Doe je dan eigenlijk wel, wie je bent? ‘Uh, sorry wat zeg?’ Wat ik hiermee zeg; is dat jouw gedrag niet altijd hoeft te zijn wie je bent. Goede en succesvolle leiders zijn wat zij doen. Zij zijn in staat om vanuit vertrouwen en psychologische veiligheid de dialoog te voeren, voor commitment en verbinding te zorgen, verantwoordelijkheden met de daarbij behorende bevoegdheden daar te leggen en te laten waar ze horen. Deze leiders floreren, zelf als persoon en boven samen met anderen. Dit komt omdat zij de bovenstroom en onderstroom aan elkaar kunnen verbinden.

“Continue ontwikkelen staat in relatie tot groei,
zoals ambities realiseren in relatie staat tot floreren.”

Inzicht in jezelf

In mijn werk als leiderschapscoach en consultant werk ik met vier onlosmakelijk aan elkaar verbonden aspecten: kunnen, weten, willen en zijn.
Persoonlijk leiderschap betekent dat deze vier aspecten met elkaar in balans zijn. Daarmee kom je onder ogen wat maakt dat je doet wat je doet. Inzicht hebben in jezelf. Vanuit die inzichten inhoud en richting geven aan je eigen werk en leven.

In onzekere tijden is dit nog belangrijker. Flexibiliteit, veerkracht, doorzettingsvermogen en enige mildheid en compassie voor jezelf en anderen is wat je nodig hebt. Allemaal bouwstenen van effectief persoonlijk leiderschap.

Groeien door anders kijken

In een cursus persoonlijk leiderschap krijg jij meer inzicht in jezelf. Je wordt geholpen een concreet doel voor jezelf te bepalen, hier een stappenplan bij te vormen. Allemaal vanuit verbinding met jezelf; waarom wil je dit?
Leren en ontwikkelen in persoonlijk leiderschap is dus niet nog meer weten, meer kennis en ervaring, jouw kunnen en kwaliteiten verbeteren. Want met meer van hetzelfde doen helpt je niet vooruit.

“Als je doet wat je deed, krijg je terug wat je kreeg.” – Albert Einstein

Groeien in persoonlijk leiderschap is inzicht in jezelf door te reflecteren op je gedrag. Door voor uit te kijken en te ontwikkelen vanuit ‘zijn’. Je persoonlijkheidskenmerken, je gedachten, je emoties, je drijfveren. Dit vraagt een andere manier van kijken naar jezelf. Vaar eerst eens door je eigen onderstroom om koers te kunnen houden in de bovenstroom.

“Pas wanneer je zelf in staat bent te ontwikkelen, te groeien en ook te floreren, pas dan zal je in staat zijn anderen te laten groeien.”

Inspirerend leiderschap

Waarom? Mensen zullen eerder geneigd zijn jou te volgen, jou om hulp te vragen en de samenwerking aan te gaan, als zij het gevoel hebben dat jij echt bent. Continue ontwikkelen zorgt dat je groeit. Persoonlijke ontwikkeling helpt je om een authentieke en inspirerende leider te zijn.

Word jij als inspirerende leider gezien? Dan komt dat doordat hoe anderen zichzelf bij jou voelen en niet hoe zij over jou denken. Jouw collega, die ene medewerker, die heeft het gevoel dat jij onderdeel bent van de groei die hij doormaakt. Een toegift. De ander ervaart, dat jij een bijdrage levert aan het werk dat hij kan doen. Werk waar hij zijn kwaliteiten in kwijt kan en waar hij zich gelukkig in voelt.

Ben je benieuwd hoe ik regie nam over mijn leven en groeide in persoonlijk leiderschap? Lees dan hier verder. 

Leiderschap in dialoog

Hoe bereik je dan als leider jouw doelen en de doelen voor je team of organisatie in 2021? Door deze doelen te verbinden aan de ambities en talenten van je medewerkers. Dialoog is hiervoor een voorwaarde.
Dialoog is onder andere open en verkennende vragen stellen en luisteren naar wat iemand beweegt. Hoe doe je dat dan? Heel simpel. Stel na het lezen van dit artikel iemand eens de vraag; ‘Wat houd je op dit moment bezig?’, in plaats van ‘Hoe gaat het met je?’. Reageer niet met een antwoord of je eigen verhaal. Stel een vraag.

Wil jij groeien als leider, effectiever zijn, floreren? Begin bij jezelf en haal eerst meer uit je persoonlijk leiderschap. Met de online cursus persoonlijke leiderschapsontwikkeling ga je hier 30 dagen mee aan de slag. Iedere dag krijg je een inspirerende quote, een spelkaart van het kaartspel LeiderschapInDialoog, een korte video en een dagopdracht. Gun jezelf dagelijks ‘zelftijd’. Neem rust en reflecteer op je gedrag. Kijk voor uit en ontwikkel, groei en floreer.

Wil je hier meer over weten? Kijk dan hier. Aanmelden? Dat doe je hier: www.leiderschapindialoog.nl

*Waar hij of zijn staat kan ook zij of haar gelezen worden en andersom.

Dorianne Oerlemans is consultant en interim adviseur leiderschap-, team- & organisatieontwikkeling. Zij is een veranderaar, vernieuwer en verbinder. Haar missie is; Leiders en teams laten groeien en floreren in (persoonlijk) leiderschapsgedrag en succesvolle teamsamenwerking. Zij werkt met flair, creativiteit en daadkracht, haar stijl is transparant en doortastend.
Dorianne is bedenker en maker van het kaartspel LeiderschapInDialoog®. Wil je hier meer over weten? Of wil je dit kaartspel met jouw managementteam spelen? Of wil jij eens van gedachten wisselen over jouw leiderschaps- of teamvraagstuk? Neem dan gerust vrijblijvend contact op
.

Copyright © 2020 Oerlemans Consultancy | Dorianne Oerlemans

HR als MD-adviseur

HR als MD-adviseur

HR als MD-adviseur

Steeds meer HR professionals zijn een sparringpartner voor de organisatie. Meer dan een adviseur voor leidinggevende en een aanspreekpunt voor medewerkers. Een strategisch meedenker in organisatieontwikkeling en een klankbord voor het bestuur, de directie. Of zelfs onderdeel van het MT.
Hoe kan het dan dat je aflopen week nog tenenkrommend aan tafel zat bij één van de managers die jij adviseert? Na jullie overleg, kom je terug op je afdeling. Jouw HR collega’s kijken je vragend, enigszins verbijstert aan. Ja, zij hoorden het ook, die diepe zucht die je slaakte.

Waarom zegt hij ‘ja’ en doet hij ‘nee’?

Wat maakt nu dat die manager niets snapt van het uitvoeren van strategisch HR door de lijn? Of de leider blijkt het weldegelijk te snappen, maar laat gewoonweg niet het gedrag zien wat van leiders in jouw organisatie wordt verwacht. Nog frustrerender! Om te gillen toch?
Betrokken en bevlogen professionals. In jouw ogen maken sommige leiders net iets te veel brokken en zijn de professionals net iets te snel gevlogen.

Reflectie is een spiegel voor groei, niet om jezelf klein te maken

Zowel in mijn werk jaren geleden als HR adviseur en in mijn werk als HR- & Organisatieconsultant heb ik opgemerkt dat HR vervolgens nog harder gaat werken. Dus maar weer een HR-heisessie; ‘Wat kunnen wij van HR anders doen?’. Dat reflectieve vermogen is een kwaliteit!
Vaak wordt gezegd dat HR reactief. Toch gaan zij na deze reflectie actief aan de slag; Het HR beleid wordt aangepast. Er wordt nog een project opgestart. Jij of je collega gaat maar weer eens een inhoudelijke HR-cursus volgen.
Het resultaat; Het gaat beter, maar toch heb je het gevoel dat je niet volledig het verschil kan maken. ‘Ja hoor, we zijn weer het afvoerputje!.’ ‘Die leidinggevende denkt gewoon altijd zijn eigen ding te kunnen doen, dat is toch geen voorbeeld!’. ‘Mijn advies wordt toch niet aangenomen, maar als er gedoe is, mag ik het oplossen!’ Zomaar een aantal uitspraken die door de HR afdeling vliegen.

Van ‘ik’ naar ‘wij’

De vraag is of de activiteiten die ondernomen worden effectief zijn om als management, leiders, bestuur en HR samen de beoogde doelen te bereiken. Ja dat lees je goed, SAMEN. Dat betekent dat je beiden een ontwikkeling door hebt te gaan.

“Continue ontwikkelen staat in relatie tot groei,
zoals ambities realiseren in relatie staat tot floreren.”

Ben een voorbeeld; neem leiderschap

Ben niet langer alleen een adviespartner. Ben een coach of een initiatiefnemer voor de ontwikkeling van leiders, managers, bestuur.
Steeds meer organisaties zien het belang van management development. Dus neem je ruimte. Zet management development op de agenda. Maak er geen strategisch project van, maar een doorlopend proces. Want leren, doe je een leven lang. Op deze manier draag jij bij aan het bedrijfsresultaat. Want alleen leiders die het juiste gedrag laten zien, zijn in staat de doelen van het team en de organisatie te realiseren.
Dit is niet de taak van HR. Het is de taak van HR leiders in staat te stellen op effectieve wijze te doen wat van hen verwacht wordt.

Dialoog als drijvende kracht voor management development

Hoe dan? Ga in dialoog. Zet in op samen, op co-creatie. Laat de leiders meedenken in de eigen gedragsontwikkeling. Bevorder een leercultuur en maak daarmee de professionals in de organisatie optimaal inzetbaar.

In de online kennissessie van LeiderschapInDialoog neem ik jou mee hoe je met een laagdrempelige manier kan werken aan management development en het ontwikkelen van leiderschap. 

LeiderschapInDialoog

Met LeiderschapInDialoog krijg je inzicht in jezelf, de ander en de groep. Je werkt aan de belangrijkste elementen voor effectief leiderschapsgedrag en succesvolle samenwerking van leiders/MT’s:

 • Een basis van veiligheid & vertrouwen
 • Het voeren van constructief dialoog
 • Het vinden van de verbinding en committeren aan elkaar, het doel en de gekozen weg
 • Verantwoordelijkheid nemen voor eigen handelen en vanuit feedforward hierover het gesprek met elkaar aangaan
 • Samen doelen en ambities realiseren

Online Kennissessie leiderschapsontwikkeling

Doe mee met de online kennissessie! Meld je hier aan.

Wil je nog meer weten over de online kennissessie of LeiderschapInDialoog? Neem vrijblijvend contact met mij op: dorianne@oerlemansconsultancy.nl.

Of lees het interview met Bianca. Bianca heeft vanuit haar rol als MD Adviseur deelgenomen aan één van de online kennissessies en vertelt jou graag haar ervaring.

*Waar hij of zijn staat kan ook zij of haar gelezen worden en andersom.

Dorianne Oerlemans is consultant en interim adviseur leiderschap-, team- & organisatieontwikkeling. Zij is een veranderaar, vernieuwer en verbinder. Haar missie is; Leiders en teams laten groeien en floreren in (persoonlijk) leiderschapsgedrag en succesvolle teamsamenwerking. Zij werkt met flair, creativiteit en daadkracht, haar stijl is transparant en doortastend.
Dorianne is bedenker en maker van het kaartspel LeiderschapInDialoog®. Wil je hier meer over weten? Of wil je dit kaartspel met jouw managementteam spelen? Of wil jij eens van gedachten wisselen over jouw leiderschaps- of teamvraagstuk? Neem dan gerust vrijblijvend contact op
.

Copyright © 2020 Oerlemans Consultancy | Dorianne Oerlemans